Uslovi korišćenja

Korišćenje

Ova prezentacija je informativnog karaktera i pristup portalu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama svih uzrasta. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge. Korišćenjem bilo kog dela ove prezentacije smatra se da su korisnici upoznati sa uslovima korišćenja, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Svi sadržaji prezentacije su vlasništvo Agrotehnix d.o.o. i nije dozvoljeno kopiranje u celini ili delu ili bilo koji drugi način korišćenja bez pismenog odobrenja Agrotehnix d.o.o.

Neusklađenosti

Portal www.agrotehnix.com objavljuje sadržaje u cilju što bolje informisanosti korisnika portala. Web administratori portala će uložiti sve razumne napore da održi portal potpuno funkcionalnim i da sve objavljene informacije budu tačne i potpune. agrotehnix.com će nastojati da ažurno otkloni greške nastale u funkcionisanju portala ili informacijama koje pruža, ali ne snosi odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled nenamerne greške i/ili pogrešnog tumačenja ispravne informacije od strane korisnika. agrotehnix.com ne snosi odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled nezakonitog/nemoralnog postupanja trećih lica uključenih u Internet mrežu.

Autorska prava

Sadržaj portala www.agrotehnix.com (grafičke oznake, logotip, tekstovi, foto, video i audio materijali, baze podataka, programerski kod) autorsko je pravo koje pripada agrotehnix d.o.o., ili je ustupljeno agrotehnix d.o.o., a u vlasništvu je trećih lica. Svaka povreda navedenih prava, bilo namerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korišćenja materijala sa Internet stranica i podleže materijalnom i krivičnom gonjenju.

Zaštita privatnosti

Agrotehnix d.o.o. poštuje privatnost korisnika portala shodno Zakonu o bezbednosti ličnih podataka I takođe se obavezuje da prikupljene privatne podatke korisnika, poput e-mail adrese, imena i prezimena, neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika ustupati bilo kom trećem licu, osim u slučajevima predviđenim prinudnim normama.

Izmene

Agrohnix d.o.o. zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Linkovi

Portal omogućava korisnicima linkove na druge web stranice. Linkovi se objavljuju sa ciljem poboljšavanja usluge portala korisnicima. Za sadržaje prezentacija kojima se preko linka pristupi, portal www.agrotehnix.com nije odgovoran.